6 St. Avocado Maki, 6 St. Oshinko Maki, 6 St. Kampyo Maki