4 Stk. Frittierte Sake Bigroll, 4 Stk. Frittierte Surimi Bigroll, 4Stk. Frittierte Tuna Bigroll
(mit Gurken , Avocado, Rucola, Frischkäse)
2 Stk. Sake Nigiri, 2 St. Tuna Nigi, 6 Stk. Gurken Maki, 6 Stk. Avocado Maki